April utstilling

Velkommen til dobbel utstilling i regi av NDK og Norsk Berner-Sennenhund Klubb

Ny mail til utstillingskomiteen:    utstilling.ndk@gmail.com




Hovedsponsor




Annonse, April 2020



UTSTILLING 25/26.04.20 AVLYST