April utstilling

Velkommen til dobbel utstilling i regi av NDK og Norsk Berner-Sennenhund Klub

Ny mail til utstillingskomiteen:    utstilling.ndk@gmail.com
Hovedsponsor
Annonse, April 2019