Kontakt informasjon

Redaktør: Veronica N. Cloin
Mail: dobermannklubben@gmail.com

Frist for innsendelse av stoff til neste DP: 01.05.2022

Presentasjon av redaksjonen

Ditt navn her?

Ta kontakt med styret om du har lyst til å jobbe med vårt flotte medlemsblad.

Medlemsblad 2021

-Tidligere utgitte medlemsblad-