Litt om Dobermann klubben

Norsk Dobermann Pincher klub ble stiftet i 1922, klubbens første formann het Kgl. kusk Ferdinand Strøm. 

Rasen Dobermann , som den heter i dag , kommer opprinnelig fra Tyskland. Rasens "far" het Louis Dobermann, han var en tysk skatteoppkrever og hundemann.

Hans mål med denne rasen var og skape en sterk og uredd rase, hvilket han klarte. Dobermann ble godkjent som egen rase i 1895 og er i dag en ypperlig Bruks og Familiehund.

Norsk Dobermann klub som vi heter i dag, har som formål å ta vare på rasen ved bl.a avle frem det beste når det gjelder helse, mentalitet, ekstriør og bruks-egenskaper . Klubben har gjennom sine medlemmer og oppdrettere et godt grep om rasen.

Hoverdstyret har adresse i Oslo, men er representert over hele landet. Vi har i dag avd i Bergen, og treningsgrupper i Tromsø, Slagen og Haugesund. Se egen side for treningsgruppene. Kontaktpersoner i Buskerud, Vestfold, Hedmark/Oppland, Rogaland, Trøndelag, Bodø m/omegn og Troms m/omegn.

Klubben har stor aktivitet med eksteriørutstillinger, IPO/RIK-prøver, bruks- hundarbeide og lydighetsprøver, ivaretatt av forskjellige komiteer.

Alle jobber vi sammen til det beste for rasen Dobermann.

Louis Dobermann til høyre på bilde