Studieplan - Ettersøk Videregående, studieplan nr 179

11. mai, 2017
Til klubber og Forbund

Studieforbundet Natur og Miljø- http://www.naturogmiljo.no/ har nå godkjent studieplan for kurs Ettersøk Videregående i regi av NKKs medlemsklubber og Forbund.
Studieforbundet natur og miljø
www.naturogmiljo.no

Det grønne studieforbundet. 19 medlems­organisasjoner med felles interesse og engasjement for grønne verdier. Studieforbundet dekker hele landet og har sine ...


Studieplanen har fått studieplan nr. 179.

Arrangører av kurset Ettersøk Videregående, har nå mulighet til å søke om tilskudd til kurs gjennom Studieforbundet.
Se denne linken: http://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad
Søknad om tilskudd til kurs - Studieforbundet natur og miljø
www.naturogmiljo.no
Skal du lage og benytte en ny stuideplan, skriv "NY" og send denne inn for godkjenning (eget skjema).