rally lydighet nytt

NKK har reviderte rally lydighetsregler oppe til høring - linker under her er direkte til dokumentene.

Revidertre regler til høring - spor

Regelverk høringsutkast 2021

Oppsummering endringer 2021Publisert/ published: 30-05-2021