Her finner dere PM og informasjon


Arrangementet er ikke åpent for publikum. Utstillere får ikke lov å komme før de er innkalt
Utstillere oppfordres til å ta kontakt pr. tlf/mail på forhånd ved spørsmål
Ved bedømming skal utstiller stå minst én meters fra dommer, og selv vise hundens bitt/tenner
Telt settes opp på merket område
Brytes reglene, kan man bli bortvist
Katalog blir linket fra NDKs webside før start.

Husk god håndhygiene og hold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere.  
Får du påvist COVID-19 etter utst.bes du umiddelbart gi NDK beskjed (Bente Line Nordtveit - tlf.nr 45 27 82 07 / bentelin@broadpark.no) slik at andre deltakere kan varsles
ALLE vil bli registrert med navn/kontaktinfo, for event. sporing i etterkant
Antibac vil være tilgjengelig.
Det vil være kiosk på stedet

VELKOMMEN