Kontakt informasjon

Redaktør: Yvonne Hjeltnes
Hege Pedersen
Kristin Sundset
Elin Pedersen

Mail:  ndkdobermannposten@outlook.com

Frist for innsendelse av stoff til neste DP: 01.12.2022

Presentasjon av redaksjonen

COMMING VERY SOON