Liste over oppdrettere i Norge

Betingelser for å være på NDK sin oppdretterliste:

- Må være medlem av NDK.
- For nye oppdrettere må kull være bekreftet.
- Oppdrettere uten kull siste 3 år merkes som inaktiv, men står fortsatt på listen.


              - listen er i alfabetisk rekkefølge -

Innehaver: Torbjørn Antonsen
Tlf: 976 90 283
Hjemmeside: www.alphanordic.no
Email:

AKTIV
Amaya Amore
  

Innehaver: Tor Odd Mehren
Tlf: 905 27 767
Hjemmeside:
Email: toroddmehren@hotmail.no

Innehaver: Susanne Lie Fredriksen
Tlf: 48291218
Hjemmeside: www.kennelbeyondfame.com/
Email: Susannelf@icloud.com


Innehaver: Line Amundsen og Bjørn Erik Lilleås
Tlf: 934 11 645/469 84 324
Hjemmeside: darkisengard.no
Email: darkisengard@darkisengard.no

INAKTIV
Deahills

Innehaver: Monika Steensland
Tlf: 901 65 906
Hjemmeside: www.deahills.com
Email: deahills@hotmail.com

AKTIV
Elsrud

Innehaver: Reidun Elsrud Hofve
Tlf: 941 58 878 / 995 81 565
Hjemmeside:
Email: rjelsrud@hotmail.com

AKTIV
Esbelto

Innehaver: Nanette Berge Karlsen, Lisbeth Berge Karlsen og Trond Are Karlsen
Tlf: 930 84 596/920 92 334
Hjemmeside: www.esbelto.no
Email: esbelto@hotmail.com
Innehaver: Hilde Anneth Johansen
Tlf: 916 70 978
Hjemmeside: 
Email: h_anneth@hotmail.com

AKTIV
Iztaris

Innehaver: Veronica N. Cloin
Tlf:
Hjemmeside: www.iztaris.net
Email: Iztaris@hotmail.com

INAKTIV
Kamaika

Innehaver:Anita Nilsen
Tlf: 996 19 687
Hjemmeside: www.kamaika.net
Email: kamaika@gmail.com

INAKTIV
Nero-Noir

Innehaver:Anne-Grethe Friis og Anne Husebø
Tlf: 911 18 501 / 934 67 914
Hjemmeside:
Email: friis.anne.grethe@gmail.com
            anne.husebo@gmail.com
Innehaver: Siri Bersås og Terje Grødal
Tlf:
Hjemmeside: www.nordiccraftkennel.com
Email: siri.bersaas@hotmail.com  

INAKTIV
Speedman`s

Innehaver: Elin Nordsveen
Tlf: 916 27 651 
Hjemmeside:
Email: elindinio@hotmail.com


Innehaver: Maria Vangen
Tlf: 970 11 270
Hjemmeside: 
Facebook
Email: maria.vangen@gmail.com


Innehaver: Marita Holm
Tlf: 990 01 489
Hjemmeside: https://kennel-workingland.webnode.com/
Email: Marita_holm@yahoo.no