Valpeformidling


Her finnes planlagte og fødte kull.
Kull fra oppdrettere som er medlemmer av NDK vises her, etter at de er meldt inn til NDK ved bekreftet drektighet via ultralyd/røngten.

Kull blir stående på denne side til valpene er fyllt 8 uker, og fjernes da med mindre annet er avtalt med oppdretter.

Det er ønskelig med kjent status på begge foreldre dyr. Resultater som ikke ligger i dogweb, må sendes inn.
Er det tester som ikke er gjenomført så skal det oppgis.

Vwd:
DCM test:
HD/Index:
AD:
Øye:
MH:

INNMELDTE VALPEKULL

NKK har lansert Kjøpehund.no hvor man også kan finne kull.

https://kjopehund.no/raser/dobermann-article8166-815.html