LISTE OVER HJERTE TESTEDE HUNDER
Her vil det finnes statistikk over hunder som er EKG holter testet via NDK sine holter apparat og hunder registrert testet med ultralyd i dogweb.


TESTET HOLTER

2023:

3


TESTET EQUIVOCAL

2023:

0


TESTET ULTRALYD

2023:

7


TESTET DCM FUNNET

2023:

0


TESTET HOLTER

2022:

5


TESTET EQUIVOCAL

2022:

0


TESTET ULTRALYD

2022:

4


TESTET DCM FUNNET

2022:

0


TESTET HOLTER

2021:

11


TESTET EQUIVOCAL

2021:

0


TESTET ULTRALYD

2021:

3


TESTET DCM FUNNET

2021:

0