Vennligst oppdater din kontaktinfo på NKK!!!


Det viktig at alle går inn på MIN SIDE på nkk og oppdaterer til riktig post og e-post adresse.
Vi skal snart sende alle medlemmer stemmeseddel og informasjon til generalforsamlingen som skal være 14. april 2023.

Følg linken under:

Kunngjøring/bekjentgjøring til Generalforsamling 2023


Sted: Quality Airport Hotell Gardemoen, Lokeveien 7, 2067 Jessheim .

Dato: Fredag 14.04.23 kl :18.00

Dagsorden: 
Godkjenning av innkalling.
Valg av Møteleder
Valg av 2 referenter
3 til tellekorps
2 til å underskrive protokoll.


Årsberetning 2022.  Styret
NDK Bergen.
Treningsgrupper (orientering) Regnskap for 2023:                             

Regnskap 2023
Budsjett for 2023/2024

Innkomne forslag/ saker : Benkeforslag godtas ikke

Valg:
Leder                    - 2 år .
Styremedlem      - 1 år (Kasserer)
Styremedlem      - 2 år (Sekretær)
Vara                      - 1 år
Vara                      - 1 år

Valg komite: Leder -1 år
2 stk til komiteen – 1 år


MERK: Forslag/saker må være sendt innen 17 mars 2023.

Forslag til saker sendes Styret på e-mail: dobermann@klubb.nkk.no

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen: snor@broadpark.no

Alle sittende kandidater vil bli forespurt om de ønsker gjenvalg eller de kan si ifra selv til Valgkomiteen om de ønsker gjenvalg. Kandidater som foreslås må være forespurt og takket JA! Medlemmer/familiemedlemmer i NDK som har betalt kontingent for 2023, senest 14 mars og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Spørsmål kan rettes til leder:

Line Amundsen

Tlf: 934 11 645
E-post: dobermann@klubb.nkk.no

M
vh
Styret i Norsk dobermann Klub

KUNNGJØRING

Dato: 25.01.2023  

Sted: Telefonmøte (messenger kl 21.00)

Tilstede: Line Amundsen. Kristin Midtsund. Ingar Andersen. Siw Monica Waagbø. Frank Georg Fosse. Charlotte Sveen.        

Ikke møtt:      

Da Anne Husebø har valgt å trekke seg fra sine verv i Norsk Dobermann Klub. Midlertidig styre er Frank Georg Fosse går opp som styremedlem, Charlotte Sveen går opp som vara 1. Line Amundsen overtar kasserer rollen midlertidig.

 

Midlertidig styret pr. 25 januar 2023

Leder: Line Amundsen

Nestleder: Kristin Midtsund.

Styremedlem: Siw Monica Waagbø

Styremedlem: Ingar Andersen

Styremedlem: Frank Georg Fosse

Vara 1: Charlotte Sveen

Klubben har fått ny epost adresse! 

Viktig!!

Norsk Dobermann Klub har gått over til å bruke NKK sin løsning for mail og dokumentlagring. 

Ny epostadresse til klubben er dobermann@klubb.nkk.no

Mentalbeskivelse hund/ MH på kløfta helgen 22 og 23 April. 

NDK mentaltestkomiteen har nå planlagt Mentalbeskivelse hund/ MH på kløfta helgen 22 og 23 April. 

 Det blir satt opp max 8 hunder pr. dag. 
Husk at hunden må være fylt 12 mnd ved prøvedagen.
Regelverket sier at kuperte hunder ikke kan delta. 
Stamtavle MÅ tas med på prøvedagen, ellers får ikke hunden  gå prøve. 


Vi ønsker at flest mulig Dobermann testes, og gir medlemmene våre som tester hundene sine, refusjon på deler av summen. Dette skjer når resultatet ligger i Dogweb og medlemmene sender disse inn til klubben. 


Dommere:
 

Bente Line Nordtveit
Camilla Aguilar 

 

Det vil bli åpnet for manuell påmelding i begynnelsen av Mars. 
Påmeldingen skal da sendes til: mh.ndk@online.no 


Er det andre spørsmål ifm MH helgen, kan de sendes til mh.ndk@online.no

 
Mvh NDK Mentaltestkomiteen 
Camilla Aguilar , Charlotte Sveen 👻🐕