TRIPPEL utstilling 2022

Velkommen til TRIPPEL utstilling i regi av NDK
og Norsk Berner-Sennenhund Klubb!
Denne gang prøver vi noe nytt, og arrangerer tre dager med utstilling i juli!
HOLD DATOENE! 1-2-3.07.2022

 Mail til utstillingskomiteen:     ndk.utstilling2022@gmail.com
Hovedsponsor