Svar på GF sak 5.5

Sak 5.5 fra GF 2017 ble det vedtatt å fjerne brukskravet på rasen.

Vi har nå mottatt svar i fra Norsk Kennel Klubs Særkomitee for utstilling at det er ikke mulig å endre gjeldende regler før etter 3 år. Vi kan tidligst endre kravet fra 01.01.19.

Se bilde av sak 53 fra møte i NSU.

Mvh

Styret