REGLER TRENINGSGRUPPER I NDK

NDK har gått gjennom regelverk for sine treningsgrupper. Nytt regelverk finnes under BRUKSHUND
og her.

NDK regelverk treningsgrupperPublisert/ published: 27-08-2019