MH i regi av NDK

Aktivitetskalenderen begynner å bli fyllt for 2020 og NDK arrangerer 2 stk MH til neste år, datoene er:
23-24.05.20 på østlandet
19-20.09.20 Bergensområdet

Vi håper på mange dobermann påmeldt!

Beskrivere Østlandet: Jan Østerhus og Bente Line Nordtveit

Beskrivere Bergen: Ronny Eliassen og Bente Line NordtveitPublisert/ published: 02-11-2019