Ekg holter

I lys av SDK sin endring i krav angående hjertetesting og DCM, vil NDK minne om klubbens to egne Holter vester som er til utleie for alle klubbens medlemmer med dobermann.
NDK håper flest mulig benytter seg av denne muligheten!

For mer informasjon, se egen side her:

-Dilatert kardiomyopatiPublisert/ published: 25-01-2020