NKK og COVID-19

Som de fleste sikkert har fått med seg, sliter Norsk Kennel Klubb økonomisk og går mot konkurs om ikke de får økonomisk hjelp.
Dette pga manglende inntekter i flere måneder pga hundesykdommen i fjor, og nå også langvarig inntektssvikt pga corona.

NKK har gått ut til hundeklubbene og bedt om hjelp.

Styret i Norsk Dobermann Klub har vedtatt og donert kr. 20.000,- til NKK.
Det er også gjort et vedtak på at NDK er villig til å låne NKK 150.000,- kr. hvis NKK trenger det.
Her sitter vi foreløpig på gjerdet og håper at myndighetene kommer inn og hjelper NKK økonomisk.

OM det blir utlån av penger, vil det bli over en periode på 5 år, avdragsfritt i 2020 og med vanlige rentebetingelser.

NDK har en trygg økonomi, som er et resultat av en god jobb gjennom mange år av medlemmene og de som har verv i klubben.

Mvh styret NDK

.

.

.

Vedlagt under er informasjon fra:

Hilde Engeland

Advokat MNA

Leder Organisasjons- og Aktivitetsavdelingen

Informasjon til klubber, forbund og regioner 26.04.2020

"Klubber og forbund, samt regioner, i NKK er selvstendige juridiske enheter og treffer derfor selvstendige beslutninger.

Årsmøtet er klubbens/ forbundets/ regionens høyeste myndighet. Det er på årsmøtet styret blir valgt og gitt tillit til å styre klubben/ forbundet/ regionen mellom årsmøtene.
Styret skal påse at klubbens/ forbundets/ regionens formål blir ivaretatt. På generelt grunnlag gjelder derfor at styret, i kraft av sin myndighet, fatter de avgjørelser som anses nødvendig i alle saker. Det forventes at beslutningene er basert på en forsvarlig saksbehandling og en saklig vurdering av hva som tjener klubben/ forbundet/ regionens interesse og formål.
Beslutningen om eventuelt å gi NKK et lån skal da være fattet ut fra en saklig vurdering av hva som tjener klubben/ forbundet/ regionens interesse og formål. Det er styret som selvstendig må ta denne beslutningen."Publisert/ published: 08-05-2020