År 2017

År 2017

11.05.2017
- Hjemmeside oppdatert med nytt design og ny sider. Mer info til medlemmer og besøkende.
- Kynologi kurs lagt til under Kurs / Seminarer.
- Kontakt er oppdatert
- Avl / Oppdrett er oppdatert
- Helse er oppdatert. 
 
10.05.2017
-Årets bruks dobermann lagt ut på forsiden
 
08.05.17
- Nytt styre er lagt inn under kontakt/InfoNDK
 
09.04.17
- Innkalling GF 2017 er lagt ut (Se fremside)
- Annonse April Utstillingen er lagt ut m dommerliste, se fremside + utstilling siden
27.03.17
- Nytt under kontakt/info (Treningsgrupper ) , Reglene for TG under NDK er lagt ut
- Nytt under ZTP , annonse fra NDK Danmark er lagt ut
 
15.02.17
- Kunngjøring GF 2017 er lagt ut , se fremside
 
02.02.17
- Oppdretterlisten er oppdatert
 
25.01.17
- Nye Styremøte referater er lagt ut
- Ny årets mestvinnende Dobermann NKK er lagt ut  
 
09.01.17
- Nytt kull lagt ut , se under avl.